Plakoni Engineering NV - Eikelaarstraat 21a - B-3600 Genk - www.plakoni.be©                                                       

Home.Simulatie.Visualisatie.Optimalisatie.Data verzamelen.Contact.

Alvorens men kan gaan simuleren zal men data moeten verzamelen.

 

Om te beginnen is er een verschil tussen variabele en attributieve data.

 

ATTRIBUTIEF                         VARIABEL

 

OK / NOK                               21,7° C

0 / 1                                     19 sec

Goed / Fout                          2m 66cm

Minimum  sample 100           Minimum sample 30

 

Variabele data verschaft veel meer informatie dan attributieve data. Als input voor onze simulatieprojecten gebruiken we  daarom bij voorkeur variabele data.

 

 

VARIATIE

 

Variatie is onze vijand, doch een noodzakelijk kwaad bij simulatie. De enige variatie die we tot een minimum moeten beperken zijn meetfouten.

 

Beter bekend als de 6M’s, kunnen volgende vormen van variatie invloed hebben op processen, productie- of businessprocessen.

 

Machines – De uitrusting die men gebruikt om inputs om te vormen naar outputs bijvoorbeeld een computer die gegevens verwerkt en alles omzet in een rapport.

 

Materiaal – De gebruikte elementen om inputs om te vormen in outputs bijvoorbeeld verf en canvas gebruikt door een schilder.

 

Methodes – Procedures die inputs omvormen tot outputs, bijvoorbeeld een standaardprocedure voor facturatie.

 

Meten – Hulpmiddelen die de prestaties van het proces meten, bijvoorbeeld een dokter die de bloeddruk meet van zijn patiënt.

 

Milieu – Factoren vanuit de omgeving die het proces kunnen beïnvloeden. Zoals temperatuur en vochtigheid die hun invloed hebben op een papierfabriek.

 

Mensen – De bezetting die haar invloed heeft op de klantbehoefte en eisen. Bijvoorbeeld het aantal operators per shift

 

Variatie in een proces kan gevolg zijn van één of meerdere van deze factoren of van de combinatie van enkele uit bovenstaande factoren.

 

 

SAMPLING

 

Populatie vs Sample

 

Een populatie is de volledige groep van objecten waaruit we statistische informatie willen verzamelen. Een sample is de groep objecten uit de populatie die we zullen gebruiken voor onze statistische studie.

 

We kunnen de relatie tussen sample en populatie op twee manieren beschouwen:

 

Fysisch is het sample een deelverzameling van de populatie.

Statistisch genomen moet een goed gekozen sample een weerspiegeling zijn van de populatie.

 

De samplegrootte moet klein genoeg zijn om betaalbaar te blijven, en groot genoeg zijn om voldoende betrouwbaar en juist te zijn.

 

 

GOED METEN, MEER WETEN….

 

Nauwkeurigheid – hoe dicht de gemeten waarde de werkelijkheid benaderd

 

Stabiliteit – mogelijkheid om dezelfde waarden te halen op een ander tijdstip

 

Lineariteit – verschil in nauwkeurigheid tussen de gemeten waarden.

 

Herhaalbaarheid – variabiliteit wanneer alle andere factoren gelijk worden gehouden

 

Reproduceerbaarheid – variabiliteit wanneer er door verschillende personen gemeten is

  

 

Checklijst…

 

-          Is de data validated?

-          Is de meetmethode OK?

-          Is de data niet voor interpretatie vatbaar?

-          Geef ons enkel de data die we moeten gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARDEVOLLE INFO VOOR SIMULATION?

 

·          Lay-out

·          Producten, vraagpatroon

·          Routing

·          Timing : set-up, proces, MTBF, MTTR

·          Capaciteit

·          Controls en prioriteiten

·          Defecten

·          Rework?? Verborgen productstomen??

 

Men kan enkel informatie gebruiken die beschikbaar is en juist is.

 

Goed op om weten is dat men met een complexiteit van 20% reeds een correctheid van 80 % bereikt.

Wist u dat CAD files, JT files, JPEG’s, etc kunnen gebruikt worden voor gepersonaliseerde en meer realistische simulaties.